Styret


Verv Navn E-post Telefon
Leder Kåre Grøtlien kaare@stensli.no 99 52 22 33
Nestleder Lars Haugom lars.haugom@norgespost.no 95 13 66 63
Havnesjef Bjørn Erik Frisli bef@nsg.no 91 73 76 41
Kasserer Knut Rune Gihlemoen krgihlemoen@hotmail.com 90 60 17 13
Sekretær Gunn Britt Høisveen gunn.britt.hoisveen@bohus.no 99 51 12 91